Zarządzenie nr 1/2021WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 7 stycznia 2021w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Lisewo na lata 2021-2023.

Zarządzenie nr 1/2021
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 7 stycznia 2021


w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Lisewo na lata 2021-2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Lisewo na lata 2021 – 2023”,stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i podinspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Jakub Kochowicz

Pliki do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (14 stycznia 2021, 09:49:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270