Zarządzenie nr 66/2011WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 31 października 2011w sprawie usprawnienia procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w JST a dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lisewo

Zarządzenie nr 66/2011
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 31 października 2011


w sprawie usprawnienia procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w JST a dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lisewo

   Na podstawie art.1, art. 7 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 112, poz.1198 z późn. zm.) i art. 11 b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadzam procedurę usprawniającą aktualizowanie opisu usług świadczonych w JST
a dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lisewo, której treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Lisewie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych do przestrzegania treści niniejszego Zarządzenia. 
 
§ 3. Wdrożenie Zarządzenia powierzam administratorowi danych BIP, którym jest pracownik zatrudniony na stanowisku referenta ds. informatyzacji. 
 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lisewo. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (146kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 grudnia 2011, 09:46:10)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (17 lutego 2012, 13:54:16)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4342