Otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2019 r. na terenie gminy Lisewo

W dniu 21 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Lisewo Zarządzeniem Nr 3/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Lisewo do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2019 r. na terenie gminy Lisewo.

Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2019 r. o godz. 15:00. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Wyniki konkursu (140kB) pdf

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej nr 1 (38kB) word

Formularz zgłoszeniowy (42kB) word

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej (107kB) wordZarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu (368kB) pdf

Ogłoszenie (1552kB) pdf

Oferta (201kB) word

Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu (154kB) word

Sprawozdanie (191kB) word

metryczka


Wytworzył: Jakub Kochowicz (21 stycznia 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (23 stycznia 2019, 22:03:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 marca 2019, 08:49:29)
Zmieniono: dodano wyniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 327