Obwieszczenia, zawiadomienia

Obwieszczenia, zawiadomienia

Obwieszczenia, zawiadomienia

Zarządzenie nr 11/07 Wójta Gminy Lisewo w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,opróżniania zbiorników [...]

metryczka