Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwała Nr 22/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23.12. 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2021-2029

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. [...]

Uchwała Nr 1/P/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Lisewo

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. [...]

Uchwała Nr 1/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2029.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o [...]

Uchwały RIO z dnia 2.12.2010 r. w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2014 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2011 - 2018.

Uchwała RIO z dnia 28.11.2012 r. w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2014 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2013 - 2018 [...]

metryczka