Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Komunikat dotyczący świadczeń rodzinnych i wychowawczych na okres zasiłkowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie informuje, iż od 1 sierpnia 2017r. można składać wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2017r. do 31 października 2018r. Wnioski [...]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

I. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z [...]

Specjalny zasiłek opiekuńczy

I. PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 [...]

Świadczenie rodzicielskie

I. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z [...]

Świadczenie pielęgnacyjne

I. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z [...]

Zasiłek pielęgnacyjny

I. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.).Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 [...]

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

I. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z [...]

metryczka