Komisje

Komisja Rewizyjna

Opis działania:
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1. legalności;
2. gospodarności;
3. rzetelności;
4. celowości;
5. zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym;.
Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez Radę z zakresu kontroli.


Skład: 

Piotr Goliński - Przewodniczący Komisji

Adam Wojnowski - Członek

Kazimierz Komorowski - Członek

Adam Jurzysta - Członek


Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Opis działania:
Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z rolnictwem, działalnością finansową gminy i rozwoju gospodarczego Gminy Lisewo.


Skład:

Henryk Bogusz - Przewodniczący Komisji

Kazimierz Górczyński - Członek

Rafał Dams - Członek

Adam Wojnowski - Członek

Maria Dziubak - Członek


Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska

Opis działania:
Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z ładem, porządkiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska na terenie Gminy Lisewo.


Skład:

Jakub Kochowicz - Przewodniczący Komisji

Marzanna Czarnecka - Członek

Rafał Dams - Członek

Andrzej Grędzicki - Członek


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży

Opis działania:
Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z działalnością szkół, przedszkola, świetlic wiejskich i środowiskowych, ośrodka zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, biblioteki i klubów sportowych działających na terenie Gminy Lisewo.


Skład:

Grzegorz Sziming - Przewodniczący Komisji

Robert Kościński - Członek

Adam Jurzysta  - Członek

Marek Szpręglewski - Lisewo - Członek

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (1 grudnia 2010)
Opublikował: Michał Lewandowski (11 maja 2011, 11:18:03)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (30 sierpnia 2012, 13:15:00)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5521