Komisje

Komisja Rewizyjna
 
Opis działania:
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglendem:
1. legalności;
2. gospodarności;
3. rzetelności;
4. celowości;
5. zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez Radę z zakresu kontroli.
 
Skład: 

Edmund Szymborski – Przewodniczący,

Aneta Kwiatkowska – Członek,

Adam Jurzysta – Członek,

Kazimierz Komorowski – Członek.
 
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży
 
Opis działania:
Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z działalnością szkół, przedszkola, świetlic wiejskich i środowiskowych, ośrodka zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, biblioteki i klubów sportowych działających na terenie Gminy Lisewo.

Skład:
 
Ryszarda Jankowska – Przewodnicząca,

Maria Adamczyk – Członek,

Adam Jurysta – Członek,

Marek Szpręglewski (Lisewo)- Członek.
 
 
Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 
Opis działania:
Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z rolnictwem, działalnością finansową gminy i rozwoju gospodarczego Gminy Lisewo.


Skład:
 
Marek Szpręglewski (Pniewite) – Przewodniczący,

Andrzej Nogalski – Członek,

Franciszek Bąk – Członek,

Mieczysław Szymborski –Członek.
………………………………………………………………………………………………….
Bogdan Taczyński złożył rezygnację z członkostwa w komisji i został odwołany uchwalą Nr XXI/165/08


Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska
 
Opis działania:
Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z ładem, porządkiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska na terenie Gminy Lisewo.
 
Skład:
 
Andrzej Grędzicki – Przewodniczący,

Kazimierz Komorowski – Członek,

Edmund Szymborski – Członek,

Franciszek Bąk – Członek,

Grzegorz Rutkowski – Członek (uzupełnił skład komisji, uchwała Nr XVIII/143/08).
 
 
 
Robert Wyczyński – wygaśnięcie mandatu uchwałą Nr XVI/125/08 był członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych Socjalnych Młodzieży oraz Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska. Odwołany ze składu w/w komisji uchwałą Nr XVIII/142/08.

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (21 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (21 grudnia 2011, 10:44:49)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (21 grudnia 2011, 12:47:50)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3284