Wzór oświadczenia majątkowego dla pracowników Urzędu Gminy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2020)
 
Nowy wzór oświadczenia majątkowego (622kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (22 marca 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (22 marca 2018, 10:37:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1959