Referaty

REFERAT ORGANIZACYJNY

Opis działania:

1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.

2. Zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem
    jednostek organizacyjnych gminy.

3. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa i obsługą prawną urzędu.

4. Nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków.

5. Zapewnienie prawidłowiej obsługi obywateli przez Urząd.

6. Prowadzenie kancelarii Urzędu.

7. Racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac oraz prowadzenie spraw kadrowych
    pracowników Urzędu i kierowników.

8. Współdziałanie w zakresie upowszechnienia kultury, sportu i rekreacji z innymi jednostkami
    organizacyjnymi, działającymi na terenie gminy.

9. Koordynowanie sieci szkół podstawowych i innych placówek oświatowo-wychowawczych w
    dostosowaniu do potrzeb społecznych.

10. Prowadzenie zbioru przepisów ogólnie obowiązujących.


Skład:

Katarzyna Gostkowska - Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy
Nr biura: 13
tel. 56 676 89 66
tel. 56 676 86 14 wew. 15
tel. kom. 509 848 185
sekretarz@lisewo.com

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok (2732kB) pdf

Krystyna Kruczek - Podinsp. ds. Kadr i Sekretariatu
Nr biura: 12
tel. 56 676 86 14 wew. 11
tel. kom. 502  454  982
k.kruczek@lisewo.com

Angelika Lewandowska  - Podinsp. ds. Oświaty, Kultury i Sportu
Nr biura: 1
tel. 56 676 86 14 wew. 18
tel. kom. 509 060 079
a.lewandowska@lisewo.com

Halina Chrzanowska - Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy - do 27.05.2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (1445kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2506kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2158kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2615kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (2066kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (2575kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (2598kB) pdf - zakończenie pracy na stanowisku

REFERAT FINANSOWY

Opis działania:
 1. Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi
    (dotacje, subwencje).
 2. Analiza, wykorzystania budżetu.
 3. Prowadzenie polityki finansowej gwarantującej wpływy dochodów zgodnie z uchwałą
     budżetową.
 4. Prowadzenie obsługi kasowej.
 5. Wydawanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania.
 6. Kontrola rachunków i rozliczenie sołtysów z tytułu zainkasowanych wpłat na pobrane przez nich
     kwitariusze przychodowe K-103.
 7. Kontrola dochodów osób prawnych.
 8. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową jednostek budżetowych.
 9. Realizacja uchwały Rady Gminy w zakresie sporządzenia wymiaru podatków, opłat lokalnych
     oraz prowadzenia kontroli w zakresie ich spływu.
10. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
11. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości - zezwolenie na
     utworzenie punktów sprzedaży alkoholu.
12. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Urzędami Skarbowymi.
13. Pobór zobowiązań pieniężnych podatków i opłat lokalnych, podatku od środków
     transportowych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomości.
14. Kontrola powszechności opodatkowania osób fizycznych i prawnych (podmiotów
     gospodarczych).
15. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki majątkowej gminy, tj. środki trwałe, przedmioty
     nietrwałe, materiały, księgozbiory.
16. Inwentaryzacja majątku, przygotowanie materiałów, wycena i uzgodnienie.
17. Prowadzenie dokumentacji ZUS.
18. Sporządzenie listy płac pracowników urzędu jednostek budżetowych.


Skład:


Izabela Klafczyńska - Kierownik Referatu, Skarbnik Gminy od 10.01.2019 r.
Nr biura: 10
tel. 56 676 86 14 wew. 17
tel. kom. 519 118 297
skarbnik@lisewo.com

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (2308kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (2707kB) pdf

Ewa Stachewicz  - Z-ca Skarbnika Gminy
Nr biura: 10
tel. 56 676 86 14 wew. 17
tel. kom. 535  031 975
stachewicz@lisewo.com

Dorota Jankowska - Insp. Ds. Obsługi Finansowo-Księgowej Gminnych  Jednostek Oświatowych
Nr biura: 3
tel. 56 676 86 14 wew. 19
tel. kom. 721 368 573
jankowska@lisewo.com

Katarzyna Saworska - Inspektor Ds. Obsługi Finansowej Urzędu i Rozliczeń Pracowniczych
Nr biura: 3
tel. 56 676 86 14 wew. 19
tel. kom. 721 368 156
saworska@lisewo.com

Ewelina Metera - Insp. Ds. wymiaru podatków
Nr biura: 4
tel. 56 676 86 14 wew. 13
tel. kom. 667 832  423
podatki@lisewo.com

Bogusława Jurkowska - Insp. Ds. Zobowiązań Pieniężnych
Nr biura: 4
tel. 56 676 86 14 wew. 13
tel. kom. 721 368 147
windykacja@lisewo.com

Henryka Świątkowska - Kierownik Referatu, Skarbnik Gminy do 10.01.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2960kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2379kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2105kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2460kB) pdf


REFERAT GOSPODARKI I INWESTYCJI

Skład:

Rafał Dobek - Kierownik Referatu
Nr biura: 8
tel. 56 676 86 14 wew. 21
tel. kom. 509 297 718
r.dobek@lisewo.com

Paweł Kowal - Insp. Ds. Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
Nr biura: 8
tel. 56 676 86 14 wew. 21
tel. kom. 534 512 717
p.kowal@lisewo.com

Marika Stafiej - Podinsp. Ds. Zagospodarowania Przestrzennego i Infrastruktury
Nr biura: 8
tel. 56 676 86 14 wew. 21
tel. kom. 509 848 186
m.stafiej@lisewo.com

Agnieszka Dalke - Inspektor Ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji
Nr biura: 9
tel. 56 676 86 14 wew. 35
tel. kom. 535 031 583
a.dalke@lisewo.com

Natalia Szpręglewska – Podinspektor Ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Numer biura – 9
tel. 56 676-86-14; wew. 35
tel. kom. 608 064 247
n.szpreglewska@lisewo.com


Lidia Rzepkowska - Kierownik Referatu do 20.05.2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (1882kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (2298kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (2292kB) pdf - zakończenie pracy na stanowisku


Krzysztof Zieliński - kierownik referatu - od 31.03.2016 r. do 20.11.2018 r.
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok (3526kB) pdf
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok (2187kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (3871kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - do 20.11.2018 r. (2936kB) pdf - zakończenie pracy na stanowisku

Kazimierz Kowal - kierownik referatu - do 31.01.2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (1602kB) pdf
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok (6725kB) pdf

URZĄD STANU CYWILNEGO

Opis działania:
1. Realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 29 września 1986r. – Prawo o aktach stanu
   cywilnego.
2. Realizacja Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. – O ewidencji ludności i dowodach osobistych.
3. Współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
4. Prowadzenie archiwum zakładowego.
5. Udzielenie i cofanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych i kontrola dokumentacji z tym
    związanej.
6. Prowadzenie rejestru wyborców.


Skład:

Paulina Grązka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Nr biura: 5
tel. 56 676 86 14 wew. 14
tel. kom. 519 118  292
usc@lisewo.com

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok (2467kB) pdf


Katarzyna Gostkowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - do 09.06.2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (1564kB) pdf
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok (3503kB) pdf
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok (2234kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2579kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (2223kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (2772kB) pdf


Paulina Grązka - Podinspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych do 02.07.2020 r.
Nr biura: 5
tel. 56 676 86 14 wew. 14
tel. kom. 519 118  292
usc2@lisewo.com

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2579kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (2483kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Przybylska (14 grudnia 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (14 grudnia 2006, 13:03:47)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (31 sierpnia 2020, 10:12:50)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9892