Ogłoszenia

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0 + 005 do  km 29+619, z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od 14+440 do km 15+146
więcej (2227kB) pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0 + 005 do  km 29+619, z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od 14+440 do km 15+146"
więcej (773kB) pdf

Wójt Gminy Lisewo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy  w Lisewie: Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
więcej (33kB) pdf
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru
więcej (11kB) pdf
Informacja o wynikach naboru
więcej (11kB) pdf


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie: Księgowy
więcej (22kB) pdf
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru
więcej (11kB) pdf
Informacja o wynikach naboru
więcej (10kB) pdf


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie: Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
więcej (21kB) pdf
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru
więcej (11kB) pdf
Informacja o wynikach naboru
więcej (10kB) pdf

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony
więcej (17kB) pdf

Ogłoszenie - zaproszenie do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
więcej (24kB) pdf  
Program współpracy
więcej (48kB) pdf

Ogłoszenie - VIII Sesja Rady Gminy Lisewo
więcej (20kB) pdf

Informacja - wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia
więcej (26kB) pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy
więcej (24kB) pdf  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
więcej (19kB) pdf
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru
więcej (118kB) pdf

Ogłoszenie - nabór ofert na realizację działań "Asystenta rodziny"
więcej (17kB) pdf
Wyniki naboru
więcej (9kB) pdf

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wynajęcia
więcej (11kB) pdf

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia
więcej (14kB) pdf

Ogłoszenie - VII Sesja Rady Gminy
więcej (7kB) pdf

Obwieszczenie
więcej (11kB) pdf

Informacja o wyniku przetargu
więcej (8kB) pdf

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wynajęcia
więcej (11kB) pdf

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia
więcej (11kB) pdf

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2012 - 2015
więcej (31kB) pdf

Ogłoszenie - VI Sesja Rady Gminy
więcej (7kB) pdf

Ogłoszenie - pierwszy  przetarg ustny nieograniczony
więcej (17kB) pdf

Informacja o wyniku rokowań
więcej (10kB) pdf

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
więcej (13kB) pdf

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lisewo położonej we wsi Bartlewo w trybie rokowań
więcej (21kB) pdf

Informacja o wyniku rokowań
więcej (8kB) pdf

Ogłoszenie - V Sesja Rady Gminy
więcej (12kB) pdf

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia
więcej (12kB) pdf

Ogłoszenie - IV Sesja Rady Gminy
więcej (12kB) pdf

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
więcej (21kB) pdf

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia
więcej (14kB) pdf

II przetarg ustny nieograniczony
więcej (13kB) pdf

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na prowadzenie działalności gastronomicznej na okres do 3 lat.
zobacz (27kB) pdf

Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania administracyjnego. 
zobacz (18kB) pdf

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat 3.
zobacz (26kB) pdf

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony.
zobacz (27kB) pdf

Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania administracyjnego.    
zobacz (22kB) pdf
zalącznik do obwieszczenia. (27kB) pdf

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.
zobacz (1321kB) pdf

Ogłoszenie- wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.
więcej (11kB) pdf

Informacja- wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia
zobacz (28kB) pdf

Obwieszczenie
więcej (27kB) pdf

Ogłoszenie i I nieograniczonym przetargu ustnym
więcej (28kB) pdf

Informacja
więcej (24kB) pdf

Obwieszczenie
więcej (31kB) pdf

Informacja - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
więcej (18kB) pdf

Obwieszczenie
więcej (20kB) pdf

Ogłoszenie dotyczące spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z terenu gminy Lisewo.
zobacz (23kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym.
zobacz (31kB) pdf

Obwieszczenie
zobacz (22kB) pdf

Obwieszczenie
zobacz (16kB) pdf

Wójt Gminy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krusinie
więcej (16kB) pdf

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia.
zobacz (17kB) pdf

Urząd Gminy w Lisewie informuje, że w dniu 07 lipca 2009 r. podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o III  nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż  działki nr 21/19  o pow. 4600m2  stanowiącej byłą bazę Kółka Rolniczego w Bartlewie.
zobacz (23kB) pdf

Obwieszczenie
zobacz (21kB) pdf

Informacja dotycząca utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Lisewo
zobacz (17kB) pdf
Wykaz firm, które otrzymały pozwolenie na wywóz odpadów stałych na terenie gminy Lisewo
zobacz (24kB) pdf

Urząd Gminy w Lisewie informuje, że w dniu 08 kwietnia 2009 r. podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o II– gim  nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż  działki nr 21/19  o pow. 4600m2  stanowiącej byłą bazę Kółka Rolniczego w Bartlewie.
więcej (24kB) pdf
 
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia
więcej (27kB) pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania na wniosek WINDPROJEKT Sp.   z  o.o., ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100  Inowrocław...
więcej (20kB) pdf

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.
zobacz (16kB) pdf

Wykazie nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.
zobacz (27kB) pdf

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I – wszym  nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż  działki nr 21/19  o pow. 4600m2  stanowiącą byłą bazę Kółka Rolniczego w Bartlewie.
zobacz (22kB) pdf

Wójt Gminy  Lisewo ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:
zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 21/19, o pow. 4600 m2 poł. we wsi Bartlewo.
zobacz (25kB) pdf

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.
zobacz (13kB) pdf

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
więcej (23kB) pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie -  Referent ds. kadr i płac
więcej (34kB) pdf
Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne
zobacz (21kB) pdf
Informacja o wynikach naboru
zobacz (18kB) pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie - Księgowy
więcej (33kB) pdf
Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne
zobacz (22kB) pdf

Urząd Gminy w Lisewie zaprasza do składania ofert na wykonanie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2008/2009.
więcej (37kB) pdf
Załącznik nr 1 pobierz (25kB) pdf

Informacja o wykazie  nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
zobacz (25kB) pdf
Informacja o wykazie  nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
zobacz (25kB) pdf
Informacja o wykazie  nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia
zobacz (15kB) pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisewo  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
budowy oświetleniowej linii kablowej oraz słupów oświetlenia ulicznego na działkach nr ewidencji gruntów 75/1 oraz 165 w miejscowości Lisewo
więcej (42kB) pdf

Informacja o wykazie  nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
więcej (39kB) pdf

Informacja o wykazie  nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia
więcej (40kB) pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisewo w sprawie wydania decyzji dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Lipienek i Strucfoń.
więcej (67kB) pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisewo  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Lipienek i Strucfoń.
więcej (70kB) pdf

Ogłoszenie o przetargu
więcej (25kB) pdf


Informacja - wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży
zobacz (39kB) pdf
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.
zobacz (69kB) pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Więcej informacji mogą uzyskać Państwo klikając poniżej
więcej (82kB) pdf
 
Lista osób spełniających wymagania formalne
ściagnij (69kB) pdf
Informacja o wynikach naboru
więcej (38kB) pdf


Informacja o wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
więcej (40kB) pdf

Ogłoszenieo wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Lisewo w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
Więcej informacji mogą uzyskać Państwo klikając poniżej
więcej (54kB) pdf

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia
więcej (40kB) pdf
Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
więcej (25kB) pdf
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
więcej (71kB) pdf

Wójt Gminy Lisewo ogłasza otwarty konkurs ofert  w celu zlecenia zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r. na terenie gminy Lisewo.
więcej (78kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Lewandowski (8 października 2007)
Opublikował: Michał Lewandowski (8 października 2007, 15:35:32)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (30 czerwca 2016, 12:48:41)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 41762